PROJE GELİŞTİRME

Birimin amacı Şile’de kalkınma, istihdam, çevre, kültür ve sanat alanında gerçekleştirilen çalışmalar için varolan kaynaklar dışında yeni kaynakların ortaya çıkarılması ve kullanılmasını, belirtilen çalışmaların arttırılması ve çeşitlendirilmesini sağlamak. Proje ofisinin kaynakları:

-Avrupa Birliği

-İstanbul Kalkınma Ajansı

-KOSGEB

-Birleşmiş Milletler

-Yabancı Kurumlar

KABUL EDİLEN PROJELER

ŞİLE KADIN TOPLUM MERKEZİ

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Sosyal İçerme ve Toplumsal Bütünleşme Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na Şile Belediyesi olarak “Şile Kadın Toplum Merkezi” adında bir proje ile başvuruldu. Projemiz kabul edildi.

Projenin Amacı:

Şile ilçesinde yerel yönetim, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları, üniversite ve özel sektörü bir araya getirerek dezavantajlı konumdaki kadınlara hizmet verecek Şile Kadın Toplum Merkezi’ni kurmak.

Şilebezi Dokuma, Tekstil Makineleri Kullanım, Gümüş İşleme, Cam İşleme ve Girişimcilik kursları ile kadınların istihdam edilebilirliklerini arttırmak, ilgili atölyelerin kurulması ve özel sektörle işbirliğinin teşvik edilmesi ile gelir elde etmelerine katkı sağlamak.

Sağlık, Okuma-yazma, Psiko-sosyal destek seminer ve danışmanlık hizmetleri ve tiyatro, fotoğraf, müzik atölyeleri ve sinema gösterimi etkinlikleri ile kadınların sosyal ve kültürel hayata katılımını arttırmak.

Hukuk ve kamu hizmetlerine erişim odaklı kapasite geliştirme ve danışmanlık programları ile kadınların aktif vatandaşlığını desteklemek

Sonuçta; projeye başlarken, işsiz, mesleki becerisi olmayan, kendine güvenini kaybetmiş, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan izole edilmiş bir yaşam sürdüren kadınlarımız projenin gerçekleşmesi ile birlikte bu alanların hepsinde pozitif anlamda etkileneceklerdir. Her şeyden önce yerel piyasada ihtiyaç duyulan mesleki becerilere kavuşmuş olacaklardır. Sokağa, çarşıya çıkmaya utanırken, ekonomik olarak sürekli bağımlı durumda olan, sağlık sorunlarını tanımlayamayan, resmi kurumlara giderek vatandaşlık hizmetlerinden faydalanamayan, hukuki haklarını bilmeyen kadınları, proje ile birlikte kendileri gibi onlarca kadınla bir araya gelerek mesleki becerileri doğrultusunda gelir elde etmeye, kendi işini kurmaya, kendi başlarına sokağa çıkarak kamu kurumları ile resmi işlerini halledebilen, bağımsız hareket edebilen, toplum karşısında sanatsal performans sergileyebilen özgüveni ve motivasyonu yüksek bireyler haline geleceklerdir

ÜZERİNDE ÇALIŞILAN PROJELER

DEFNE YAPRAĞI KURUTMA VE PAKETLEME TESİSİ

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü ‘nün Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’na Mercan Köşk A.Ş. adına “Defne Yaprağı Kurutma ve Paketleme Tesisi” adında bir proje ile başvuruldu.

Projenin Konusu: Mercanköşk A.Ş. tarafından 2009 yılından itibaren, Orman İşletme Şefliği ile yapılan protokol ile Şile bölgesinde aylık 50 Ton yaş defneyaprağı, dalı ile birlikte 500 TL/TON fiyattan satılmaktadır.

Önerilen proje ile yıllık 168 Ton kuru defneyaprağı kapasitesi olan ve 10 işçinin istihdam edildiği, defne yaprağı kurutma ve paketleme tesisi ile yaş olarak satılan defneyaprağı kurutulup paketlenerek piyasaya 5.000 TL/Ton fiyattan sunularak 1 tondaki gelir 500 TL’den 5000 TL’ye yükselecektir. Proje ile Şile kırsalından 10 işsiz genç istihdam edilecek, kırsalda ekonomik çeşitlilik sağlanacak, doğal kaynakların koruma & kullanma dengesi gözetilerek verimli kullanımı sağlanacaktır.

25. ULUSLARASI ŞİLEBEZİ KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ

“25. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali”  projesi yazılıp Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Başbakanlık Tanıtım Fonu’na Sunuldu.

Şile’nin kültürel ve tarihi mirasını koruyan ve farklı kültürler arası öğrenme ve anlayış birliğini geliştirerek hoşgörü ve yaşam kalitesi yüksek bir cazibe merkezi olmasına katkı sağlamak.

Hedefler;

İstanbul’un özellikle ekonomik ve coğrafi durumu ile tanınırlığı zayıf olan Şile ilçesinin düzenlenecek festival ile hem İstanbul hem de uluslararası tanınırlığını, sağlanırken diğer ülkelerden misafirlerin katılımı ile farklı kültürlerinin Şile halkınca tanınmasına katkı sağlamak.

3 gün süre ile Şile’den ve 18 ülkeden farklı kültürlerinin müzik, halk oyunları ve el sanatları ürünlerinin sergilenmesi ile uluslararası kültürel etkileşimi sağlamak, uluslararası yakınlaşmaya katkıda bulunmak.

Şile’den ve farklı ülkelerden katılımcılar ile geleneksel el sanatları ürünlerinin ortak atölye çalışmaları ile birlikte üretilmesi ve sergilenmesi yoluyla kültürler arası kaynaşma ve etkileşimde bulunulmasını sağlamak.

Şile’den yerli halka ve üreticilere stantlar ayrılarak, yerel kültürel değerlerin tanınırlığını artırmak.

ŞİLE EKOSİSTEM YÖNETİM VE YEREL KALKINMA MERKEZİ

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik  Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı’na Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu Derneği adına “Şile Ekosistem ve Yerel Kalkınma Merkezi” adında bir proje ile başvuruldu. Projemiz değerlendirilme aşamasındadır.

Bilgi odaklı ekonomik kalkınma konusunda farkındalığın artırılması

Bölgedeki ekonomik sektörlerin bilgi ve teknoloji odaklı üretim yapmalarını sağlayacak, bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştıracak işbirliği ağlarının ve ortak kullanım alanlarının geliştirilmesi ve işlevsel hale getirilmesi

Yerel kurum ve kuruluşların hizmetlerinde bilgi ve teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi

İşgücünün yeni teknolojileri kullanabilme veya yenilik üretme kapasitesinin geliştirilmesi

ŞİLE ÇEVRE EĞİTİM MERKEZİ

Şile Çevre Eğitim Merkezi Aracılığı ile Gençlerin Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Koruma & Kullanma Çerçevesini Uygulamalı Örneklerle Öğrenmesinin Sağlanması.

Amaç; Sürdürülebilir Kalkınmanın temel hedefi olan gelecek nesillerin ihtiyaçlarını kısıtlamadan kaynakların kullanımının hedefin öznesi olan gençler tarafından da müdahale edilebilir bir zeminde uygulamalı olarak öğretmek.