ŞİLE TARİHİ

Şile adını Ballıbabagiller familyasından, halk arasında mercanköşk olarak bilinen mevsimlik çiçekli bir bitkiden almaktadır. Şile'nin M.Ö. 7. Yüzyıla uzanan tarihinde Frigya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları yer almıştır. İlk yerleşenlerin Bitinler olması nedeniyle bölge Bitinya olarak anılmıştır. Türkler bu bölgeye Osmanlı'lar zamanında yerleşmişler. 1350 yıllarında Orhan Bey zamanında Şile'nin civarına yerleşen Türkler, 1450 yıllarında da Yıldırım Beyazıt zamanında Şile merkeze yerleşmişlerdir. Şile ilçe merkezindeki mahalle adları Yıldırım Beyazıt'ın akıncı beylerinin adlarıdır. Şile 500 yıl Osmanlı Hükümdarlığında kalmış, 1918 Mondros Antlaşması ile İngilizlere bırakılmış ise de Kurtuluş Savaşı sonrası 7 Ekim 1922'de tekrar Türklerin egemenliğine geçmiştir. Şile Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Belediye yapılmış, İstanbul'a yakınlığı, tabiat ve kültür varlıklarının zenginliği ile turistik bir ilçe olarak tarihteki yerini almıştır.