SOSYAL SORUMLULUK

Mercan Köşk A.Ş. olarak, şirketlerin ve ulusların büyümelerinde, kalkınmalarında, Sosyal Sorumluluk bilinciyle hareket etmelerinin büyük payı olduğuna inanmaktayız.


Bu nedenle; Mercan Köşk A. Ş yönetimi ve personeli İsrafı Önleme ve Tasarruf Birimi’nin gelirinin 3/1’inin Sosyal Sorumluluk Projelerine ayırmıştır. Projelerimiz planlarken şeffaflık, sürdürülebilirlik, ulaşılabilirlik şartları göz önüne alınarak hazırlanmaktadır.

 

Mercan Köşk Şilenin Mavi Kalbi